เรื่องดีคำโดน

พระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่สำคัญได้

พระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่สำคัญได้

โมเสสใช้เวลา 40 ปีแรก เพื่อมองว่า เขาเป็นคนสำคัญ
ใช้ 40 ปีต่อมา เพื่อเรียนรู้ว่า เขาไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเลย
และใช้ 40 ปีสุดท้าย เพื่อค้นพบว่า พระเจ้าสามารถใช้คนที่ไม่สำคัญได้

Moses spent forty years thinking he was somebody;
forty years learning he was nobody;
and forty years discovering what God can do with a nobody.

 

ที่มา :  D.L. Moody
ภาพ :  Matt Noble on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง