รูปภาพ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

“ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก!” ~1ยอห์น4:8

 

ภาพ : https://unsplash.com/photos/0lL6Sox7n1Y
ออกแบบภาพ : Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง