รูปภาพ

เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

โรม 8:28

 

ภาพ :  Angus Gray on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง