เรื่องดีคำโดน

ดีจากภายใน

ดีจากภายใน

หนังสือ “Rescuers: Portraits of Holocaust survivors” ได้สัมภาษณ์ 105 คนที่ช่วยซ่อนชาวยิวไว้ในบ้านขณะมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิวในยุโรป แม้จะทำให้เขาและครอบครัวต้องเสี่ยงภัยก็ตาม

ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งแห่งมหาวิทยาลัยคอนเน็คทิคัท พบข้อสังเกตว่า ผู้ช่วยเหลือชาวยิวเหล่านี้ มักมีประวัติการทำความดีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนสงคราม

บางคนชอบเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาล บางคนเก็บรวมหนังสือเพื่อให้ผู้ยากไร้ บางคนรับเลี้ยงดูสัตว์จรจัด

“พวกเขามีนิสัยแห่งการทำความดี หากปราศจากรูปแบบของการทำความดีอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตแล้ว พวกเขาก็อาจจะนิ่งเฉย ไม่ลงมือช่วยใคร”


จงให้ความดีที่ทำ ออกมาจากธรรมชาติชีวิตที่เป็น

 

ที่มา:  Anonymous
คลังภาพ:  Drew Hays on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง