ดาวน์โหลด

Gospel Tools : Application สำหรับประกาศพระกิตติคุณ

Goslpel Tools เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับการประกาศพระกิตติคุณที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ และตอบโจทย์กับคนไทย มีเนื้อหาที่ทันสมัย และง่ายในการถ่ายทอดต่อไป

ซึ่งภายในแอพประกอบไปด้วย

  1. ฟีดพระพร มีคอนเทนต์ที่อัพเดทจากแหล่งต่างๆเพื่อสามารถแบ่งปันให้เพื่อนได้
  2. เนื้อหาสำหรับการประกาศพระกิตติคุณ
  3. วีดีโอ Bible Project ภาษาไทย
  4. วีดีโอ Creation to Christ
  5. แอนิเมชั่นสำหรับการประกาศพระกิตติคุณ
  6. คำพยานชีวิต
  7. บทเรียนพระคัมภีร์
  8. ค้นหาคริสตจักร
  9. หนังพระเยซู

สามารถดาวน์โหลดได้ที่

iOS : คลิกที่นี่

Android : คลิกที่นี่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง