รูปภาพ

เมื่อพบบาป ยิ่งต้องการพระคุณ

เมื่อพบบาป ยิ่งต้องการพระคุณ

ยิ่งเราพบบาปภายในใจเรามากแค่ไหน
เราก็ยิ่งต้องการพบพระคุณพระเจ้ามากขึ้นด้วย

The more I learn about the sin in my own heart
The more I want to know God’s grace

 

คำคม : A.W.Tozer
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/3AE3jUCBhxo
ออกแบบภาพ : Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง