รูปภาพ

พระคุณ

พระคุณ

พระคุณ ทำให้เราสามารถแสดงความเมตตาได้ในสถานการณ์ที่โหดร้าย

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/v06XQT0XwVU
ออกแบบภาพ :  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง