เรื่องดีคำโดน

แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่

แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่

ที่ประตูทางเข้าห้องโถงโรงพยาบาลจอห์น ฮ๊อบกิ้นส์ ในบัลติมอร์ มีรูปปั้นที่โดดเด่นของพระเยซูตั้งตระหง่านอยู่

รูปปั้นของพระเยซูนี้ เป็นสัญลักษณ์ของแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด พระพักตร์ดูจริงจังแต่แฝงด้วยความรัก พระหัตถ์เหยียดออกเพื่อต้อนรับทุกคนที่เข้าสู่สถานที่แห่งการบำบัดรักษาแห่งนี้

ที่ฐานของรูปปั้นนี้มีจารึกคำกล่าวของพระเยซูใน มัทธิว 11:28 ว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข”

 

ที่มา  :  Anonymous
ภาพ  : y Ricky Turner on Unsplash
ออกแบบภาพ  : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง