เรื่องดีคำโดน

เมืองอัลโมลอนก้า ประเทศกัวเตมาลา

เมืองอัลโมลอนก้า ประเทศกัวเตมาลา

สมัยก่อน เมืองนี้เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรม แม้จะมีประชากรเพียง 19,000 คน แต่ต้องมีคุกถึง 4 แห่งซึ่งล้วนเนืองแน่นไปด้วยอาชญากรจนเต็มความจุ ผู้คนยากจน มีความรุนแรง ติดสุรา ในช่วงเช้าจะพบเห็นคนนอนข้างถนนเพราะเมาค้างมาจากเมื่อคืน และเพราะสุรา เมืองนี้จึงเต็มไปด้วยปัญหาสังคม ความรุนแรงและความยากจน

แต่แล้วในช่วงทศวรรษ 1970 ก็ได้มีกลุ่มศิษยาภิบาลไม่กี่คน ได้รวมตัวกันอธิษฐานอย่างเป็นเอกภาพตั้งแต่ 1 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอย่างสม่ำเสมอ และนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากได้รับการปลดปล่อยจากการครอบงำของผี คริสตจักรเริ่มเจริญเติบโต และสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป อัตราอาชญากรรมและการติดสุราลดต่ำลง

20 ปีต่อมา คุกทั้ง 4 แห่งว่างเปล่า! และถูกเปลี่ยนไปใช้ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้านอื่นแทน คุกแห่งสุดท้ายถูกปิดในปี 1994 และเปลี่ยนเป็นหอแห่งเกียรติยศของเมือง เพื่อใช้สำหรับงานเทศกาลและงานแต่งงาน

ปัจจุบันมีประชากรคริสเตียนในเมืองนี้ถึง 80% ผืนดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยวได้ถึง 3 ครั้งต่อปี จากเมื่อก่อนได้ผลผลิต 4 คันรถใน 1 เดือน กลับเพิ่มเป็น 40 คันรถต่อวัน เกษตรกรซื้อรถบรรทุกยี่ห้อเมอซิเดส ด้วยเงินสด และแปะป้ายไว้ที่รถอย่างสวยงามว่า “ของขวัญจากพระเจ้า” “พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัย” หรือ “ไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ”

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในอเมริกา มาศึกษาถึงสาเหตุที่การเพาะปลูกให้ผลมากขึ้นกว่า 1,000% และพวกชาวบ้านบอกถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะพื้นดินได้รับปุ๋ยจากคำอธิษฐานและได้ฝนจากพระพรของพระเจ้า

 

ที่มา: Anonymous
คลังภาพ: Samuel Martins on Unsplash
ออกแบบภาพ: Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง