รูปภาพ

หัวใจและย่างเท้า

พระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนมี “หัวใจอ่อนโยน” และ “ย่างเท้าเข้มแข็ง”
ปัญหาคือเราส่วนใหญ่กลับมี “หัวใจแข็งกระด้าง” และ “ย่างเท้าอันอ่อนล้า

God wants us to have soft hearts and hard feet. The trouble with so many of us is that we have hard hearts and soft feet.

 

คำคม:  Jackie Pullinger
แปล: OwlsNight
ภาพ:  Rene Böhmer on Unsplash
ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง