รูปภาพ

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

น้ำหนึ่งใจเดียวกัน

จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย โรม 12:16

 

ภาพ :  Chitto Cancio on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง