รูปภาพ

รักษาแผ่นดินของเขาให้หาย

รักษาแผ่นดินของเขาให้หาย

“ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย และบัดนี้ตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งเขาทั้งหลายอธิษฐาน ณ สถานที่นี้” ~2 พงศาวดาร 7:14-15

 

ออกแบบภาพ : panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง