บทความ

หัวใจแบบผู้เลี้ยงแกะ

 “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน”

พระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์”  จากสดุดี 23

 

หลายคนคงเคยได้ยินว่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบผู้เชื่อว่าเป็นเหมือนแกะ เพราะแกะมีลักษณะหลายอย่างที่ต้องการการดูแลจากผู้เลี้ยง

แกะสายตาสั้น ปราศจากเขี้ยวเล็บในการต่อสู้ เวลาล้มแล้วลุกยาก หลงทางอยู่บ่อยๆ

ตอนที่พระเยซูกำลังจะจากไปสู่สวรรค์ พระองค์ทรงย้ำกับเปโตรสาวกของพระองค์ว่า ถ้าเจ้ารักเรา เจ้าต้องเลี้ยงดูฝูงแกะของเรา และเปโตรก็รู้ดีว่าที่เขามีวันนี้ได้เพราะพระเยซูทรงรักและดูแลเขา พระองค์ออกมาตามหาเปโตรเป็นคนแรกหลังจากทรงฟื้นพระชนม์ ด้วยความเป็นห่วงว่าเปโตรจะหลงไปจากทางพระเจ้า เปโตรจึงเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่าความรักของพระเจ้านั้นแสดงออกต่อเราเสมอ และถ้าเรารักพระเจ้าเราจะส่งต่อความรักของพระองค์ต่อไปโดยการดูแลฝูงแกะของพระองค์

 

เราในที่นี้หลายคนคงเคยมีประสบการณ์เป็นฝูงแกะที่เกือบจะหลงทาง เกือบจะอดตาย หรือเป็นแกะดื้อและคงไม่สามารถเติบโตมาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมั่นคงได้ทุกวันนี้ ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงที่คอยช่วยดูแลชีวิตเรามา โดยเฉพาะช่วงแรกๆ ที่เรายังไม่มั่นคง ขอบคุณพระเจ้าที่คนเหล่านั้นเสียสละเวลาส่วนตัว มาติดตาม มาสอน ดูแลแก้ไขปัญหาชีวิต เพื่อช่วยเหลือและพาเราให้เติบโตกับพระเจ้าขึ้นมา โดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลย นอกจากที่ทำไปเพราะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า

 

การเป็นผู้เลี้ยงจึงเป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึ่งในการได้รับใช้พระเจ้า และเป็นงานที่ประเสริฐ เพราะภาระใจของพระเยซูอยู่ที่คนเสมอไม่ใช่ในการงานที่ทำ สิ่งที่พระองค์เห็นคุณค่าที่สุดคือคน ให้เรามาแสดงออกความรักของพระเจ้าในตัวเราด้วยการเห็นคุณค่าคนซึ่งเป็นฝูงแกะของพระเจ้าด้วยกันครับ

 

ภาพโดย Unsplash

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง