วิดีโอ

แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก

แท้จริงแล้วพระคัมภีร์ไบเบิลสอนเกี่ยวกับสวรรค์ว่าเป็นแบบไหน? ความสัมพันธ์ของสวรรค์กับโลกเป็นอย่างไร? ในวิดีโอนี้เราได้สำรวจมุมมองในพระคัมภีร์ไบเบิลที่น่าประหลาดใจว่าสวรรค์และโลกมีความหมายที่ทับซ้อนกัน และวิธีที่พระเยซูทรงกระทำพระราชกิจเพื่อนำทั้ง 2 นี้มารวมกันเพื่อเราทุกคน

บทสนทนา

1 Comments
  • Chirapa Niwatapant

    ขอบคุณพระเจ้า เข้าใจชัดเจนเลยค่ะ...แผ่นดินสวรรค์กับแผ่นดินโลก และขอบคุณทีมงานที่แปลและขึ้นคำบรรยายเป็นภาษาไทยเพื่อผู้บกพร่องการได้ยิน ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมความเข้าใจในความเป็นพระเจ้าให้กับทีมงานเพื่อเป็นพระพรให้กับพี่น้องคริสเตียนที่หิวกระหาย/ต้องการรู้พระสงค์ของพระเจ้าได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้น และยังเป็นพระพรให้กับผู้ที่รอคอยความรอดอยู่
ล๊อคอินเพื่อฝากความคิดเห็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง