บทความ

พลิกความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการเข้าใจความหมายคำว่า “ฟัง” ในภาษาฮีบรู

บ่อยครั้งที่เราคิดไปเองว่า การที่แค่มีหูทั้งสองข้างนั้นเท่ากับการฟัง โดยเฉพาะในวัฒนธรรมตะวันตกที่เต็มไปด้วยการพาดหัวข่าว เน้นข้อความ ติดแฮชแท็ก โพสต์และทวีตต่างๆ แม้เราจะอยู่ท่ามกลางข้อความมากมายแต่กลับฟังเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น

ผมจำได้ว่าในสมัยที่ยังเรียนวิทยาลัยในเอกการสื่อสาร มีชั้นเรียนเกี่ยวกับการฟัง ผมได้เรียนรู้ว่างานวิจัยบ่งชี้ว่า เราใช้การ “ฟัง” มากกว่ากิจกรรมการสื่อสารอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเดียวกันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรา “ฟัง” ได้แย่มากๆ

อาจมีข้อโต้แย้งว่าเราไม่จำเป็นต้องฟังข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ที่ถาโถมเข้ามาทุกวันก็ได้ แต่ในฐานะผู้เชื่อ มีคนหนึ่งที่เราต้องฟัง คือพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพูดที่ยิ่งใหญ่

พระคัมภีร์ได้พูดถึงความสำคัญของการฟังนี้หรือไม่?
คำตอบคือคำว่าใช่อย่างชัดเจนมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล!

ในวิดีโอจาก The Bible Project นี้ได้นำเราให้รู้จักกับคำศัพท์ฮีบรูคำว่า “เชมา” ซึ่งหมายถึง กริยาของการ “ฟัง” เชมาเป็นคำแรกที่ชาวยิวใช้ในคำสารภาพเกี่ยวกับพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยเดิม

การสารภาพนี้ถูกเรียกว่า เชมา ซึ่งสนับสนุนความจริงในหลักข้อเชื่อที่สำคัญเกี่ยวกับความเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวของพระเจ้า เชมาถูกกล่าวถึงครั้งแรกในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ:

“โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด (เชมา) พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเรา
ท่านจงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน
และจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
และท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน
และจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้าน เดินอยู่ตามทาง นอนลงหรือลุกขึ้น
จงเอาถ้อยคำเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์
และจงเขียนถ้อยคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้าน และที่ประตูของท่าน”
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 

เราพบได้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเราให้สามารถ “เชมา” ได้ (หูที่ได้ยินกับตาที่มองเห็น พระยาห์เวห์ทรงสร้างทั้งสองอย่าง – สุภาษิต 20:12)

ในพระธรรมอพยพ 19:5 พระเจ้าทรงมองว่า การฟังนั้นเทียบเท่ากับการเชื่อฟังรักษาพันธสัญญาที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม ดังนั้นหากอ้างอิงจากสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้ว การฟังจึงหมายถึง การฟัง “และ” เชื่อฟังทำตาม

ในภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นไม่มีคำเฉพาะที่หมายถึง “เชื่อฟัง”

ความจริงแล้วพระคัมภีร์เดิมใช้ความหมายของการฟังและเชื่อฟังในคำๆ เดียวคือ “เชมา” ดังนั้น จากวิดีโอต่อไปนี้ เราจะสามารถฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไร?

ให้เรามาชมวิดีโอนี้ด้วยกัน!

วีดีโอนี้มี ซับไทย ประกอบ (กดเปิด CC และกด setting เลือก subtitle thai)

 

บทความ:  เมแกน บริกส์ (คลิกที่นี่) , 2 กรกฎาคม 2018
แปล: จิรัฎฐ์ สำราญสุข
เรียบเรียง:  ธารา วงศ์ศิริสิน
ภาพ: crossstock.co
ออกแบบ: rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง