รูปภาพ

ความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่

ความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่

พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเรา เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก
สดุดี 46:1

 

ออกแบบภาพ : Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง