เรื่องดีคำโดน

เบื้องหลังของ ฮิตเลอร์

Hitler

ชายคนหนึ่งใช้คำศัพท์อย่างที่คริสเตียนใช้ เขาบอกเล่าเกี่ยวกับพระพรจากพระเจ้าและกล่าวถึงความเชื่อคริสเตียนได้

เขากล่าวว่าความเชื่อคริสเตียนจะกลายเป็นเสาหลักของรัฐใหม่ที่เขาจะตั้งขึ้น เขากระจายเรื่องราวที่แสร้งว่าตัวเขาเป็นคนเคร่งครัดศีลธรรมลงในหนังสือพิมพ์

เขาโชว์พระคัมภีร์ที่ดูเก่าๆ ของเขา และบอกว่าหนังสือเล่มนี้ทำให้เขามีกำลังที่จะทำงานยิ่งใหญ่ จนหลายคนต้อนรับเขาด้วยความเข้าใจผิด คิดว่าเขาเป็นบุรุษผู้ถูกส่งมาจากพระเจ้า

ชายผู้นี้เป็นใครหรือ ?

เขา คือ อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ชายผู้สร้างภาพลักษณ์คนเคร่งศาสนา แต่ภายในกลับร้ายกาจยิ่งกว่าฟาริสีในยุคก่อนเสียอีก

ต่อที่สาธารณะ เขาอ้างว่าเป็นคริสเตียน และทำตามพระประสงค์พระเจ้าด้วยการปกป้องตนเองจากพวกยิว

แต่ในที่ส่วนตัวกับคนใกล้ชิด ฮิตเลอร์กลับวางแผนให้ชาวไร่เป็นกลุ่มฐานกำลังในการทำลายคริสเตียน เขาฆ่าคนยิวถึง 5.5 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนคนยิวทั้งหมดในยุโรป


สาวกพระเยซูจึงไม่ใช่ผู้ที่ปากบอกเพียงว่าเป็นคริสเตียน แต่คือคนที่ตั้งใจสำแดงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า


ที่มา:  Steve Shepherd และ http://en.wikiquote.org/wiki/Adolf_Hitler%27s_religious_views
คลังภาพ:  Heinrich Hoffmann
ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง