วิดีโอ

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า

ในวีดีโอนี้เราได้เห็นถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ทรงมอบให้มนุษย์ พระเจ้าทรงมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้า โดยการเปรียบเทียบเป็นดั่งดวงอาทิตย์ซึ่งทรงพลังมาก และเป็นแหล่งของสิ่งที่มีชีวิตที่งดงามบนโลกนี้ แต่พลังของดวงอาทิตย์ก็มีความอันตรายเช่นกัน เมื่อเราเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไป มันก็จะเผาทำลายคุณได้

ซึ่งเหมือนกับถ้าเราไม่บริสุทธิ์ การที่อยู่ใกล้พระเจ้าก็จะเป็นอันตรายกับเรา อย่างไรก็ตามสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งนี้ได้ถูกแก้ไขโดยพระเยซู ผู้แสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง