วิดีโอ

การฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์

การฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ได้อย่างไร?

โดย ศจ.ดร.สตีฟ เทย์เลอร์

วิดีโอคำสอนอื่นๆ คลิกที่นี่

 

บทสนทนา

1 Comments
  • Chirapa Niwatapant

    ขอบคุณพระเจ้า แม้ไม่ได้เสียงพูดบรรยาย แต่ก็มีข้อความภาษาไทยเป็นการสรุปอย่างย่อ ก็ยังช่วยให้ได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินติดตามพระเจ้าต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรศจ.ดร.สตีฟ เทย์เลอร์
ล๊อคอินเพื่อฝากความคิดเห็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง