รูปภาพ

ยึดความเชื่อไว้

ความหวัง คือการยึดความเชื่อไว้ในมือท่ามกลางความมึดมิด

“Hope is faith holding out its hand in the dark”

 

คำคม:  จอร์จ ลิลส์
คลังภาพ:  Oliver Pacas on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง