บทความ

คุณจะอธิบาย “ตรีเอกานุภาพ” ให้เด็กๆ เข้าใจได้ยังไง?

ครั้งหนึ่งผมเคยมีเพื่อนนักข่าวอีเมลมาถามว่า “เราจะอธิบายแนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพให้ลูกๆ ฟังได้ยังไง?” ผมว่านี่เป็นคำถามที่พ่อแม่คริสเตียนหลายคนอยากรู้เช่นกัน

เหตุที่คำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวพ่อแม่หลายคนเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราก็ขาดความสามารถพอที่จะอธิบายหลักคำสอนนี้ได้ เราสามารถสอนเด็กเรื่องความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์ได้โดยพูดง่ายๆ ว่า “พระคัมภีร์เป็นความจริง” เราอธิบายเรื่องการลบล้างบาปได้โดยการบอกว่า “พระเยซูทรงตายเพื่อไถ่บาปเราและทรงพระชนม์นิรันดร์” แต่เราไม่สามารถทำแบบนั้นกับเรื่องตรีเอกานุภาพได้

ผมเห็นว่าโดยมากแล้วความกลัวและความอึดอัดนี้มาจากการไม่เข้าใจว่าข่าวประเสริฐของคริสเตียนนั้นคืออะไร จริงอยู่ที่ว่าความเชื่อคริสเตียนนั้นเป็นเหตุเป็นผลและอธิบายได้ (คาร์ล เฮนรี่ เองที่ยืนยันในเรื่องนี้) แต่ความเชื่อคริสเตียนนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของตรรกะเหตุผลเฉยๆ แต่ข่าวประเสริฐกลับชี้ให้เราเห็นอีกฟากของปัญญา ซึ่งเป็นปัญหาแบบที่ทำให้มนุษย์สงบปากสงบคำได้ (อสย.55:8; ยรม.8:9; 1 คร.1:19-20)

พระเจ้าเป็นพระเจ้าเดียว และ พระเจ้าก็เป็นสามบุคคลในหนึ่งความสัมพันธ์นิรันดร์ที่มีต่อกัน ซึ่งเราได้รับเชิญเข้าสู่ความสัมพันธ์นี้ด้วย มันไม่ได้ขัดแย้งกันเลย พระเจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งในแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงเป็นสาม หรือสามก็ไม่ได้เป็นเหมือนหนึ่ง แต่จะมีใครที่สามารถอธิบายเรื่องนี้เป็นสูตรหรือเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ได้บ้าง?

บางทีเราก็อยากยกอะไรมาเปรียบเทียบให้เด็กเข้าใจง่ายๆ เพราะเราแค่อยากพาลูกๆ ออกจากความลึกลับสับสนนั้น ถ้าทำให้เรื่องตรีเอกานุภาพอธิบายได้ง่าย (เช่นเหมือน 3 สถานะของน้ำ นำ้แข็ง และไอน้ำ) เพื่อให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้ เรารู้สึกกังวลที่ต้องพูดว่าตรีเอกานุภาพนั้นเป็นเรื่องยากเกินจะอธิบายให้เข้าใจได้ เพราะเรากลัวว่าพวกเด็กๆ จะไม่เชื่อมั่นเวลาเราต้องสอนความจริงเรื่องอื่นๆ แก่พวกเขา

แต่ทว่าในความเชื่อแบบเด็กๆ นั้น พระเยซูบอกว่ามีบางด้านที่ควรเป็นจริงสำหรับเราทุกคนด้วย พระองค์บอกว่าพวกเราต้องเป็นเหมือนเด็กๆ หากอยากเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า ซึ่งแง่หนึ่งมันจริงตรงที่ว่าเด็กๆ มักจะเชื่อแบบใสๆ ง่ายๆ ผมยังเคยคิดแบบเด็กว่า “จิตวิญญาณ” ก็เป็นเหมือนตัวเล็กๆ แบบผมอีกคนที่อยู่ในหัวใจห้องหนึ่งของผม (แถมใส่ชุดทหารด้วยนะ ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร)

แต่เรื่องสำคัญกว่านั้นคือ เด็กๆ สามารถเข้าถึงความล้ำลึกและสิ่งที่อยู่เหนือตรรกะความคิดในแบบที่ผู้ใหญ่มักทำไม่ได้ เด็กจะสำรวจโลกรอบตัวพวกเขาด้วยสายตาที่ฉงนและใคร่รู้ พวกเขาอาจไม่เข้าใจมันทั้งหมด และดูเหมือนพวกเขาก็รู้ตัวด้วยว่าไม่ได้เข้าใจทุกๆ เรื่อง และผมเชื่อว่านี่คือรูปแบบความไม่รู้ที่จะได้รับพระพรตามสิ่งที่พระเยซูได้สั่งไว้ และเพื่อจะเชื่อแบบนี้ได้ คุณต้องไว้วางใจทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณ แต่คุณต้องเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นด้วย ไม่ใช่ตามความเข้าใจของคุณเอง และเราจำเป็นต้องรู้ว่าเราไม่ได้เห็นพระองค์ทั้งหมดแบบชัดเจน แต่ “เห็นแบบสลัวๆ เหมือนดูในกระจก” (1 โครินธ์ 13:12)

ฉะนั้นสำหรับเรื่องตรีเอกานุภาพนี้ เราควรกล้าที่จะพูดกับลูกๆ ว่า “พระเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว และ พระเจ้าทรงเป็นสามบุคคลด้วย พ่อไม่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดเพราะว่านั่นคือความยิ่งใหญ่และล้ำลึกของพระเจ้าและวิถีของพระองค์ มันอัศจรรย์มากเลยใช่ไหมลูก” และถ้าลูกบอกคุณว่าเขาสับสน ก็อย่าตอบสนองความกังวลนั้นด้วยการบีบมือพวกเขา แต่ให้ใช้แววตาของคุณบอกว่า “พ่อเข้าใจ พ่อก็รู้สึกเหมือนกัน! มันซับซ้อนและยิ่งใหญ่ใช่ไหม!”

แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ตอบจบของการพูดคุย มันเป็นแค่การเริ่มต้น เราต้องใช้เวลาไม่สิ้นสุดเพื่อค้นหาความจริงอันลึกซึ้งในเรื่องตรีเอกานุภาพ แต่การเริ่มต้นก็จำเป็นสำหรับพวกเรา

การเรียนรู้เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวและตรีเอกานุภาพด้วยความสงสัยและยำเกรงนั่นเป็นเรื่องดี ผมคิดว่าเราควรเริ่มให้ภูมิคุ้มกันแก่ลูกของเราจากพวกหลักเหตุผลที่ไร้ชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นของคริสเตียนหรือพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็ตาม ซึ่งสามารถนำพาเราไปสู่ชีวิตที่อันเบื่อหน่าย สิ้นหวัง และน่าหดหู่ได้

 

บทความ:  How Do You Explain the Trinity to Children? – RUSSELL MOORE
แปลและเรียบเรียง:  Wilaione / JK
ออกแบบภาพ:  Rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง