รูปภาพ

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากกว่านั้น

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากกว่านั้น

อย่าบอกพระเจ้าว่าพายุของเราใหญ่ขนาดไหน จงบอกพายุว่า พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากกว่านั้น

 

คำคม :  GodCareBro
ภาพ :  Max LaRochelle on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง