ดาวน์โหลด

ใบปลิว พระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

การบังเกิดของพระเยซูคริสต์ที่เกิดจากนางมารีย์ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารี เรื่องนี้จะทำให้ทราบถึงเหตุผล 5 ประการที่ทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารีจริง ๆ

1. ในเมื่อพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและโลกได้ทำไมจะทรงกระทำให้หญิงพรหมจารีมีครรภ์ไม่ได้

2. ดูจากปฏิกิริยาของนางมารีย์ต่อพระเยซูคริสต์ที่บนไม้กางเขน

3. ดูจากปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นที่ตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์

4. ดูจากปฏิกิริยาของชายที่ชื่อเปาโลต่อเรื่องนี้

5. เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่เชื่อถือได้

 

ดูเนื้อเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง