หนังสือ

เป็นคริสเตียน…ได้อย่างไร?

คำถามสองข้อที่ข้าพเจ้ามักจะพบบ่อย ๆ จากคนทั่ว ๆ ไปคือ

(1) “จะเข้าศาสนาคริสเตียนได้อย่างไร?”

(2) “ถ้าเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไป?”

หนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ จะช่วยตอบคำถามสองข้อนี้โดยใช้พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหลักคำสอนมาอธิบาย

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: คณะแบ๊บติสต์แห่งประเทศไทย แผนกบรรณศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง