ดาวน์โหลด

PowerPoint วิธีการประกาศอย่างเกิดผล

หนังสือชุดนี้ได้สอนวิธีการประกาศอย่างไรให้เกิดผลต่อคริสเตียนและผู้รับเชื่อใหม่

ดูเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง