หนังสือ

หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน (HOW TO PREACH THE GOSPEL)

หนังสือ

หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และ อธิบายพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้ง

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง