หนังสือ

สุดปลายแผ่นดินโลก

สุดปลายแผ่นดินโลก (เดิมชื่อการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์)

“การเป็นพยานเพื่อพระคริสต์” หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับคริสเตียนทุกคน ที่มีความหมายปรารถนาอย่างแรงกล้าในอันที่จะเป็นพยานเพื่อพระคริสต์

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: กองคริสเตียนบรรณศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง