รูปภาพ

จงถ่อมใจและสุภาพ

จงถ่อมใจและสุภาพ

จงถ่อมใจและสุภาพ เอเฟซัส 4:2

 

ภาพ :  https://unsplash.com/photos/U_txSnf5pkE
ออกแบบภาพ :  mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง