รูปภาพ

ถ่อมจิตใจ

ถ่อมจิตใจ

เพราะฉะนั้น ถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์

มัทธิว 18:4

 

ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง