เรื่องดีคำโดน

เราไม่รู้จักท่าน

มีประเพณีที่แปลกๆ ของตระกูล Hapsburg ผู้สูงส่งตระกูลหนึ่งของประเทศออสเตรีย ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งแห่งกรุงเวียนนา และเป็นเจ้าของปราสาทหลายหลัง เมื่อคนหนึ่งคนใดในตระกูลเสียชีวิต จะไม่จัดพิธีศพที่ปราสาท แต่พวกเขาจะเลือกชั้นใต้ดินของโบสถ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีแทน

ประตูห้องประกอบพิธีถูกล็อคไว้ จนเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตู บาทหลวงที่อยู่ในห้องจะถามว่า “ใครมา?”

เสียงภายนอกห้องจะตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในตระกูลผู้สูงส่ง”
บาทหลวงจะตอบว่า “เราไม่รู้จักท่าน”

เสียงเคาะดังขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง บาทหลวงถามอีกว่า“ใครมา?”
ผู้เคาะตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ในตระกูลผู้สูงส่ง”

บาทหลวงตอบกลับไปอีกเป็นครั้งที่สองว่า “เราไม่รู้จักท่าน”

จนกระทั่งมีการเคาะประตูเป็นครั้งที่สาม บาทหลวงถามอีกว่า “ใครมา?”
เสียงนอกห้องตอบว่า “ข้าพเจ้า คนบาปที่น่าเวทนา”

เมื่อนั้นบาทหลวงจึงจะเดินไปเปิดประตูเพื่อเริ่มพิธีศพ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง