รูปภาพ

เราเองจะตอบแทน

เราเองจะตอบแทน

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทน” โรม12:19

 

ภาพ :  Thanos Pal on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง