รูปภาพ

พระเจ้าสถิตกับเรา

พระเจ้าสถิตกับเรา

นี่แน่ะ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล (แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา)
อิสยาห์ 7:14

 

ภาพ :  Ben White on Unsplash
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง