เรื่องดีคำโดน

ชีวิตอมตะกับยอดกษัตริย์ผู้ครองโลก

ชีวิตอมตะกับยอดกษัตริย์ผู้ครองโลก

มีเรื่องเล่าว่า กษัตริย์อเล็กซานเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ พอพระทัยที่จะมอบสิ่งกำนัลแด่นักปราชญ์คนหนึ่ง โดยให้เขาทูลขออะไรก็ได้

นักปราชญ์กล่าวว่า “ถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ประทานความเป็นอมตะให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด”

กษัตริย์ตอบว่า “เป็นไปไม่ได้ เรามอบให้เจ้าไม่ได้ เพราะแม้แต่เราก็ไม่มีมันเช่นกัน”

นักปราชญ์ตอบว่า “โอ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงครอบครองทั้งโลกไปด้วยเหตุผลใดกัน ทั้งที่จะมีช่วงเวลาชีวิตเพียงไม่นานที่จะได้ชื่นชมมัน”

 

ที่มา : Edmund Chan
ออกแบบภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง