รูปภาพ

ความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบ

ความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบ

คนที่ติดกับดักความสมบูรณ์แบบ
มักจะจมอยู่กับบางสิ่งที่ไม่สวยงาม
จนไม่เห็นว่ามีบางสิ่งที่สวยงามอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั้น

คำคม : JK
ภาพ : Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง