บทความ

เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมีอะไรดี?

“เอกภาพคือความแข็งแกร่ง ความแตกแยกคือความอ่อนแอ!”
(Unity is strength, division is weakness)

คุณเคยรู้สึกเหมือนผมไหม? คือ… รำคาญการเอาชนะคะคานกัน เบื่อความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน และ สังเวชในความแตกแยกกัน

ก่อนที่ผมจะมาเป็นคริสเตียน ผมก็เคยรู้สึกแบบนี้! ผมเคยพูดกับคนที่มาโน้มน้าวให้ผมเป็นคริสเตียนว่า “อย่าเสียเวลาเลย ให้พวกคุณที่แตกต่างกันและแตกแยกกันไปเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไรก่อนเถอะแล้วค่อยมาชวนผมอีกที เผื่อผมจะได้อยากเชื่อ เพราะถ้าผมเชื่อตอนนี้ ผมคงเลือกไม่ได้จริงๆว่า ผมจะไปเข้ากับกลุ่มไหน เพราะ พวกคุณมีหลายกลุ่มมากเกินไป!”

แต่… เป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าจริงๆ ที่พระองค์ทรงอดกลั้นอดทนต่อคนเรื่องมาก เจ้าหลักการ และเงื่อนไขเยอะ อย่างผม โดยทรงช่วยให้ผมเข้าใจว่า มันเป็นคนละเรื่องเดียวกัน!

นั่นคือ ไม่ว่าพวกคริสเตียนจะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ จะมีมากมายกี่คณะนิกายก็ตาม…
นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ผมจะไม่ยอมรับว่า ผมเป็นคนบาป ต้องรับโทษบาปอันถาวร
และผมต้องการการให้อภัย และการช่วยจ่ายหนี้ที่ผมก่อ เพราะผมไม่มีปัญญาชดใช้ !

ดังนั้น ไม่ว่าคนอื่นจะแตกแยกกันอย่างไรนั่นเป็นเรื่องหนึ่ง
ไม่ว่าพวกคริสเตียนทั้งหลายจะรวมเป็นหนึ่งได้หรือไม่ และเมื่อไร? นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

แต่การที่ผมต้องสำนึกเสียใจกับบาปที่ทำมา และถ่อมใจเข้าหาพระเจ้าเพื่อรับพระคุณ ที่จะช่วยให้ผมรอดจากโทษของบาป และอำนาจของบาป นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับจิตวิญญาณของผม!

ผมจึงกลับใจใหม่ เข้าหาพระเจ้ารับความรอดจากพระเจ้า ผ่านทางพระคุณของพระเยซูคริสต์ อย่างหมดหัวใจ ในคืนวันที่ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ 2516 (ค.ศ.1973) ณ โรงภาพยนตร์ เฉลิมไทย ถนนราชดำเนิน

จากนั้นทั้งชีวิตที่เหลือของผมก็ตั้งเป้าที่จะอยู่เพื่อช่วยคนอื่นๆ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกมีเหตุผลมาก หลักการเยอะ เงื่อนไขแยะ) ให้ได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างที่ผมรู้จัก

และภารกิจหลักอีกประการที่ผมทุ่มหมดทั้งชีวิตคือ พยายามประสานให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใน 3 มิติ

  1. เป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางคริสเตียน คณะ และนิกายเดียวกัน
  2. เป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางคริสตชนต่าง คณะ และนิกาย
  3. เป็นหนึ่งเดียวกันในท่ามกลางศาสนิกต่างศาสนา (หรือพูดง่ายๆ คือส่งเสริมให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยเคารพในหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติเฉพาะของแต่ละศาสนา ไม่ใช่จะรวมกันเป็นศาสนาโลก)

“เมื่อเป็นหนึ่ง เรายืนหยัด เมื่อกัดกัน เราล้มลง!”
(United we stand, divided we fall)
– Aesop –

ผมมีความสุขที่ได้ประสานสนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดเอกภาพ ท่ามกลางความแตกต่างและความขัดแย้งในความคิดเห็น และความเชื่อ (แบบปิด) แม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนา แต่ผมได้รับและสัมผัสถึงพระพรมากล้น จากพระเจ้าที่มีต่อประเทศไทยที่รักของเรา

เป็นความจริงครับ ถ้าเราทั้งหลายไม่ว่าจะในมิติใด ไม่ว่าเราจะอ่อนแอแค่ไหน หากอยู่ด้วยกันอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ ก็จะก่อเกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้

“แม้แต่คนอ่อนแอก็กลับเข้มแข็ง เมื่อพวกเขารวมพลังเป็นหนึ่งเดียว!”
(Even the weak become strong when they are united)
– Friedrich von Schiller –

และพระเจ้าจะทรงบัญชาพระพร ให้บังเกิดขึ้นในที่ที่มีเอกภาพอยู่ ณ ที่นั่น

อะไรบ้างที่เป็นพระพรแห่งความเป็นหนึ่ง ที่ผมเห็น?

  1. ความสงบสุขท่ามกลางพวกเรา ที่เกิดจากความเข้าใจและการยอมรับกัน
  2. พลังมหาศาลในการสร้างสรรค์สิ่งดี ที่เกิดจากการมีเป้าหมายร่วมกัน
  3. สิ่งดีๆ ที่จากพลังอันไร้ขีดจำกัดนั้น ที่เกิดจากการร่วมทุ่มเทสรรพกำลังสร้างสรรค์ขึ้น
  4. การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าที่เกิดขึ้น ที่เกิดจากการเคารพยำเกรงพระองค์ร่วมกัน
  5. พันธกิจที่เราทำ เกิดผลมากขึ้น ที่เกิดจากการสนับสนุนและเปิดประตูโดยไม่ขัดขวาง
  6. การเจริญเติบโตและความรุ่งเรืองโดยรวม ที่เกิดจากใช้พลังทางบวกได้เต็มที่

…เป็นเหตุให้อายุของเรา พันธกิจที่เราทำ สังคม และประเทศชาติของเรา
มีความมั่นคง และอายุยืนยาวตามไปด้วย

“เอกภาพคือความเข้มแข็ง
เมื่อใดที่มีการทำงานเป็นทีม และร่วมมือกันเป็นหนึ่ง
สิ่งมหัศจรรย์เยี่ยมยอดก็สามารถทำให้เกิดได้!”
(Unity is strength…when there is teamwork and collaboration,
wonderful things can be achieved)
– Mattie Stepanek –

วันนี้คุณ อยากเห็น อยากสัมผัส อยากได้รับ พระพรแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจ เดียวกันนี้ไหมครับ?

ถ้าอยากได้ ก็ขอให้เรามาร่วมมือกันลร้างสรรค์ขึ้นมา และช่วยกันรักษาเอกภาพนั้นไว้ด้วยความรักเมตตา อดกลั้นอดทนและมีใจถ่อม อย่างสุดกำลัง …จะดีไหมครับ?

…………………………………………

ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด
ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว
เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ
ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน
ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน
เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน
เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น
คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์
– สดุดี‬ ‭133:1-3 –

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง