บทความ

วันเพ็นเทคอสต์ สำคัญอย่างไร?

วันเพ็นเทคอสต์ (Pentecost) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวยิวที่ฉลองกันอยู่จนถึงปัจจุบัน วันเพ็นเทคอสต์อยู่ในวันที่ 50 นับจากเทศกาลปัสกา (Passover) ชาวยิวเรียกเทศกาลเพ็นเทคอสต์นี้ว่า Shavuot (שבועות or חג השבועות‎‎) แปลว่าสัปดาห์ พระคัมภีร์ใช้คำว่า Feast of the Week หรือเทศกาลสัปดาห์

จง​ถือ​เทศกาล​สัปดาห์ คือ​เทศกาล​เลี้ยง​ฉลอง​ผล​ต้น​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​สาลี และ​ถือ​เทศกาล​เลี้ยง​ฉลอง​การ​เ​ก็​บ​ผลิตผล​ใน​ปลายปี – อพยพ 34:22

นอกจากการฉลองการเก็บเกี่ยวผลแรกแล้ว ชาวยิวยังถือเป็นวันฉลองการรับหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส หรือโทราห์ด้วย

ห้องชั้นบน หรือ The Cenacle กรุงเยรูซาเล็ม
สถานที่ที่สาวกพระเยซูได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งแรก

สิ่งที่น่าสนใจคือหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงสั่งสอนสาวกอยู่อีก 40 วัน จากนั้นทรงประทานพระมหาบัญชา และได้กำชับให้สาวกรออยู่ก่อนเพื่อรับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะทรงประทานหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้ว (กจ.1:3–4)

เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​พำนัก​อยู่​กับ​อัครทูต จึง​กำชับ​เขา​มิ​ให้​ออกไป​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม แต่​ให้​คอย​รับ​ตาม​พระ​สัญญา​ของ​พระ​บิดา คือ​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ตาม​ที่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​ยิน​จาก​เรา​นั่น​แหละ”​ – กิจการฯ 1:4 

พระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาตามพระสัญญาของพระเยซู

ในวันเพ็นเทคอสต์นี้เอง ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณฯ ได้เทลงมายังสาวกที่รอคอยอยู่ในเวลานั้น ต่างคนต่างพูดภาษาแปลกๆ (กจ.2:1–4) เป็นภาษาที่ชาวยิวและชาวต่างชาติผู้เข้ารีตยิวจากหลายประเทศแปลกใจว่าทำไมชาวกาลิลีถึงสามารถกล่าวคำสรรเสริญพระเจ้าในภาษาของเขาได้ เวลานั้นเองเปโตรและพวกอัครทูตจึงยืนขึ้นเทศนาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น และมีผู้เชื่อเข้ามาเป็นสาวกในเวลานั้นถึง 3,000 คนในคราวเดียว (กจ.2:41)

เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ – กิจการฯ 2:38

เหตุการณ์ในวันเพ็นเทคอสต์จึงถือเป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมาก และยังถือเป็นวันกำเนิดคริสตจักรด้วย

งานฉลองเทศกาล Shavuot ที่ประเทศอิสราเอล

ปัจจุบันที่ประเทศอิสราเอลยังจัดงานฉลองเทศกาลเพ็นเทคอสต์ (Shavuot ชา-โวฟ) โดยมีการละเล่นหลักคือการเล่นสาดน้ำเหมือนสงกรานต์ของเรา และอาหารประจำเทศกาลคือชีสทอด หรือ Cheese Blintzes ซึ่งดูดีน่าทานมาก


ชีสทอด หรือ Cheese Blintzes อาหารในเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ลักษณะเหมือนแป้งแพนเค้กห่อไส้ชีส

การละเล่นสาดน้ำในเทศกาล Shavuot

อ้างอิง
MJL. Shavuot Commemorates The Spring Harvest and The Giving of The Torah on Mount Sinai. My Jewish Learning, 2017.
Shavuot celebrations at Caesaria, israel-in-photos.com
Steinberg, Jessica. The Times of Israel, Celebrate Shavuot with water, shortcakes, and community.

 

บทความ:  กนก ลีฬหเกรียงไกร
ภาพ:  Jordan Wozniak on Unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง