รูปภาพ

การลงทุนเพื่อสัมพันธภาพ

การลงทุนเพื่อสัมพันธภาพ

สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรลงทุนลงแรงด้วยกันในสัมพันธภาพที่มีต่อกัน ก็คือ
“เวลา”
“การสนทนา”
“ความเข้าใจ”
“ความซื่อตรงจริงใจ!”

 

คำคม:  ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง