รูปภาพ

ทุกสิ่งเป็นไปได้

ทุกสิ่งเป็นไปได้

โดยพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้

 

คำคม :  Anonymous
ภาพ :  Kyle Glenn on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง