รูปภาพ

จงทูลเรา

จงทูลเรา

จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า

และบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่

ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้า”

– เยเรมีย์ 33:3 (THSV11) –

 

ภาพ: Lucie Capkova on Unsplash
ออกแบบภาย: Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง