บทความ

เยโฮวาห์ หรือ ยาห์เวห์

คนที่แป็นคริสเตียนก่อนปี ค.ศ. 2010 และอ่านพระคัมภีร์ฉบับแปลเก่า (1940) ฉบับ 1971 จะคุ้นเคยกับพระนามของพระเจ้าที่ออกเสียงว่า พระยะโฮวาห์ หรือ พระเยโฮวาห์ แต่คนที่เป็นคริสเตียนในช่วงหลังปี ค.ศ. 2010 และอ่านพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011 จะพบพระนามของพระเจ้าที่ออกเสียงว่า “พระยาห์เวห์” จึงกลายเป็นข้อสงสัยว่าพระนามของพระเจ้าออกเสียงอย่างไรกันแน่?

คำภาษาฮีบรูของพระนามนี้ ประกอบด้วยตัวอักษร 4 ตัว יהוה (โยด-เฮห์-วาว-เฮห์) โดยไม่มีสระ ภาษาอังกฤษแปลทับศัพท์ว่า YHWH คำภาษาฮีบรูคำนี้ควรจะออกเสียงว่า “ยาห์เวห์” แต่ทำไมจึงมีการออกเสียงว่าเยโฮวาห์?

ก่อนพระเยซูเสด็จมาบังเกิดไม่นานนัก ชาวยิวหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าเพราะกลัวว่าจะทำผิดพระบัญญัติในข้อที่ 3 (บางคนก็นับเป็นข้อ 2) ที่ว่า “อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไม่สมควร ด้วยผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควรนั้น พระเจ้าจะทรงถือว่าไม่มีโทษหามิได้” (ฉธบ. 5:11)

ดังนั้นทุกครั้งเมื่ออ่านพระคัมภีร์มาถึงตรงที่เป็นพระนามของพระเจ้าที่ควรจะออกเสียงว่า “ยาห์เวห์” พวกเขาจะออกเสียงเป็น “อะโดนาย” (ซึ่งมีความหมายว่าพระผู้เป็นเจ้า) แทน

ต่อมาภายหลังภาษาฮีบรูก็ได้มีการพัฒนาเครื่องหมายเพื่อบอกเสียงสระ โดยเป็นจุดหรือเป็นขีดอยู่ด้านบนหรือด้านล่างตัวอักษร ยกตัวอย่างเช่น

 • จุดเดียว (.) อยู่ด้านล่างของพยัญชนะจะเป็นสระอี
 • สองจุดคู่กัน (..) อยู่ด้านล่างของพยัญชนะจะเป็นเสียงไอ
 • ขีด (-) ด้านล่างพยัญชนะจะเป็นสระอา เป็นต้น

ในราวศตวรรษที่ 6 และ 7 ชาวยิวจึงได้เอาสระที่ใช้กับคำ อะโดนาย มาใช้กับคำ יהוה เพื่อเตือนว่าแม้คำจะเขียนว่ายาห์เวห์ แต่จะต้องออกเสียงว่าอะโดนาย

ราวศตวรรษที่ 13 คำว่า “เยโฮวาห์” ก็เกิดขึ้น โดยนักวิชาการคริสเตียนได้พยายามออกเสียงคำว่ายาห์เวห์ที่มีเสียงสระของคำว่าอะโดนาย จึงกลายเป็นเสียง ยะโฮวาห์ ซึ่งต่อมาในภาษาละตินออกเสียงเป็น เยโฮวาห์ ซึ่งคนแรกที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการว่า พระนามของพระเจ้าคือเยโฮวาห์ ก็คือบาทหลวงชาวสเปนชื่อ เรย์มุนดัส มาร์ตินี ในปี 1270 จนชื่อนี้แพร่หลายในหมู่คริสเตียน

นักวิชาการรุ่นหลังๆ ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้าอย่างจริงจังได้พบว่า เสียงที่ถูกต้องของพระนามนี้ควรจะเป็น ยาห์เวห์ ไม่ใช่ เยโฮวาห์ แม้ว่าคริสเตียนรุ่นเก่าหลายคน (รวมตัวผมเองด้วย) จะไม่ค่อยคุ้นกับเสียงว่าพระยาห์เวห์ แต่นี่เป็นพระนามของพระเจ้า ผมเองก็ต้องฝึกออกเสียงที่ถูกต้อง

ยังมีสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับพระนามยาห์เวห์ คือ พระนามนี้ถูกใช้เกือบ 7000 ครั้งในพระคัมภีร์ มีความหมายว่า “เราเป็น”  นั่นเป็นพระนามที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสในวันที่พระองค์ทรงเรียกโมเสสให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์

ไม่เพียงเท่านั้น พระนามนี้ยังถูกนำไปผสมกับคำบางคนเพื่อกล่าวถึงพระเจ้าในรูปแบบที่เจาะจง เช่น

 • ยาเวห์ ยิเรห์ แปลว่า พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้ พระนามนี้ปรากฏในพระคัมภีร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ปฐก. 22:14)
 • ยาเวห์ นิสสี แปลว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัยของเรา แสดงในความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นชัยชนะของเรา เป็นผู้สู้รบเพื่อประชากรของพระองค์ ดังที่ปรากฏใน อพยพ 17:15
 • ยาเวห์ ชาโลม แปลว่า พระเจ้าองค์สันติภาพของเรา แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นสันติสุขและที่ ๆ เราได้พัก ซึ่งปรากฏเพียงครั้งเดียวใน ผู้วินิฉัย 6:24
 • ยาเวห์ ซาโบท แปลว่า พระเจ้าจอมโยธา ให้ภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้บัญชาการกองทัพสูงสุด คำนี้ปรากฏครั้งแรกใน 1 ซามูเอล 1:3
 • ยาเวห์ เมคกะดีชเคม แปลว่า พระเจ้าผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ ทำให้บริสุทธิ์ คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเพียง 2 ครั้งเท่านั้น (อพยพ 31:13; เลวีนิติ 20:8)
 • ยาเวห์ โรฮี แปลว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยง เป็นภาพของพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ดุจเลี้ยงฝูงแกะ ปรากฏใน สดุดี 23:1
 • ยาเวห์ ซิดเคนู แปลว่า พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา คำนี้ปรากฏในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเพียง 2 ครั้งเท่านั้น (เยเรมีย์ 23:6 และ เยเรมีย์ 33:16)
 • ยาเวห์ ชัมมาห์ แปลว่า พระเจ้าทรงสถิตที่นั่น พระนามนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งกรุงเยรูซาเล็มให้อยู่ในความหายนะ แต่จะได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ โดยพระนามนี้ปรากฏแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (เอเศเคียล 48:35)
 • ยาเวห์ เอโลฮิม อิสราเอล แปลว่า พระเจ้าของอิสราเอล เป็นภาพของพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลที่ไม่เหมือนพระเทียมเท็จต่าง ๆ ที่อยู่ในสมัยนั้น เช่นปรากฏใน ผู้วินิฉัย 5:3 และ อิสยาห์ 17:6

 

บทความ:  ศจ. ดร. สมใจ รักษาศรี (D. Min., D.C.Ed.)
                  ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความเชื่อแบ๊บติสต์
                  ผู้อำนวยการสถาบันพระคริสตธรรมศึกษาออนไลน์เฟธ
                  ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย
ภาพ:  Jon Tyson on Unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง