กิจกรรม

Jesus Film Training

ฝ่ายส่งเสริมการตั้งและพัฒนาคริสตจักรภายใต้ กปฟ. ได้จัดเตรียมและอบรมการใช้เครื่องฉายหนังให้กับคริสตจักรท้องถิ่น และอบรมหลักสูตร Knowing Jesus เพื่อบุกเบิกตั้งคริสตจักรโดยใช้ภาพยนต์พระเยซูคริสต์

ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2564 ที่ค่ายคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกลางแห่งประเทศไทยหางน้ำสาคร จ.ชัยนาท และวันที่ 10-11 ธันวาคม 2564 ที่ TCCC Office หมู่บ้านศรีอนันต์ทาวเฮ้าส์ จ.เชียงใหม่

สนใจเข้าอบรมติดต่อได้ที่ : คุณณัฐวุฒิ โทร 088-269-1020

สนับสนุนโดย :
– คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.)
– องค์การ Thailand Campus Crusade for Christ
– GACX : A Global Alliance for Church Multiplication
– GCM : Global Church Movements
– Jesus Film

 

Event Coordinator

Thailand Campus Crusade for Christ

Venue/Location

จังหวัดชัยนาท, เชียงใหม่

Date & Time

23rd November, 2021 12:00 AM

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง