บทความ

พระเยซูทรงเป็นความสว่างยิ่งใหญ่

ถ้อยคำจากผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ เมื่อสองพันกว่าปีก่อน…

ชนชาติที่ดำเนินในความมืด (ได้) เห็นความสว่างยิ่งใหญ่
บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราช แสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลาย
(อสย.9:2)

700 ปีต่อมา ในค่ำคืนมืดมิดที่เต็มด้วยดวงดาว ท่ามกลางความเงียบสงัดในโรงเลี้ยงสัตว์
ไม่มีใครคาดคิดว่า ความสว่างยิ่งใหญ่นี้ได้ถูกจุดขึ้น ผ่านเด็กทารกคนหนึ่ง

เมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้น ได้ประกาศว่า เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามา
จะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต (ยอห์น 8:12)

หากอยู่ในห้องมืดนานๆ คุณคงต้องการแสงสว่าง เช่นกันโลกมืดมิดก็ต้องการความสว่างที่นำทาง ถ้าเราไม่พบทารกพระเยซูในรางหญ้า ชีวิตเราก็ยังคงเหมือนคนตาบอดที่กำลังคลำหาทางออกในแผ่นดินเงามัจจุราช

พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ (ยอห์น 1:4-5) เฮโรดคนแห่งความมืดทำทุกวิถีทาง แต่ก็ไม่สามารถดับความสว่างยิ่งใหญ่นี้ได้

แม้พระเยซูเป็นความสว่างของโลก แต่ไม่ใช่ทุกคนในโลกที่จะได้เห็นและเดินในความสว่างนี้ พระองค์ไม่ใช่เป็นแสงกายภาพที่เปิดตาแล้วมองเห็น แต่ต้องเปิดใจ

จะเดินในความสว่างนี้ได้ยังไง? ยอห์น 1:4 บอกว่า พระเยซูคือชีวิต และชีวิตคือความสว่าง ฉะนั้น เดินในความสว่าง = เดินในพระเยซู นั่นก็คือ การรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต และเดินติดตามให้พระองค์เป็นผู้นำหน้า คนที่เปิดใจเท่านั้นจึงรับความสว่างแล้วเดินตามได้ ส่วนคนที่ยังไม่เดินตามพระเยซู ก็ยังคงเดินอยู่ในความมืด

วันที่เราจุดเทียนสีขาวขึ้นในเทศกาลคริสต์มาส แสงเทียนเล่มนั้นไม่เพียงให้ความสว่างบนโต๊ะอาหาร แต่นำใจเราให้ระลึกถึง พระเยซู ผู้ทำให้หัวใจที่มืดมิดของเราได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเรียกเราให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (1 เปโตร 2:9)

และเมื่อเราร้องเพลงคริสต์มาส ขอให้เรานึกถึงความในใจที่ต้องการบอกผู้คนว่า … ความสว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว พวกคุณไม่จำเป็นต้องเดินในความมืดอีกต่อไป

ร่วมกันส่งต่อความสว่างที่ยิ่งใหญ่นี้ ร่วมทำให้โลกนี้สว่างขึ้นด้วยกัน

กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไป เขาไม่จำเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์
เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลาย
และเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์
(วิวรณ์ 22:5)

J E S U S   I S   T H E   G R E A T   L I G H T

บทความ:  JK
ภาพ:  Lena Rose on Unsplash
ออกแบบ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง