ดาวน์โหลด

ใบปลิว ราชาผู้ยากจน (JESUS THE POOR KING)

ราชาผู้ยากจน เป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ตั้งแต่ทรงบังเกิด เรื่องราวความเป็นมาชีวิตของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ถึงห้าครั้งในพระคัมภีร์

ครั้งที่หนึ่ง การถูกเรียกจากนักปราชญ์ที่มาจากตะวันออก

ครั้งที่สอง การถูกเรียกจากประชาชนชาวยิว

ครั้งที่สาม การยอมรับจากปากของพระเยซูคริสต์เอง

ครั้งที่สี่ การถูกหัวเราะเยาะจากทหารที่ทุบตีพระองค์

ครั้งที่ห้า การยอมรับการเป็นกษัตริย์จากโจรชั่วคนหนึ่ง จนกระทั่งการถูกพิพากษาให้ลงโทษให้ประหารชีวิต

 

ดูเนื้อเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง