รูปภาพ

ตัดสินคนอื่น.. ตัดสินตัวเอง

ตัดสินคนอื่น.. ตัดสินตัวเอง

เราชอบตัดสินคนอื่นจากสิ่งแย่ที่สุดที่เขาทำ และชอบตัดสินตัวเราเองจากความตั้งใจที่ดีสุดที่เรามี

Too often we judge other groups by their worst examples, while judging ourselves by our best intentions.

 

คำคม :  George W. Bush
ภาพ :  Ian Espinosa on Unsplash
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง