หนังสือ

คริสต์มาส มหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก

#เคยเป็นไหม
มีความกลัว ความวิตกกังวล เหมือนคนจนตรอก ไร้ทางออกของชีวิต
มีความเบื่อหน่าย ชีวิตเจอแต่ความซ้ำซากจำเจ ขาดกำลังใจ ไร้ความหวัง
เฝ้ารอคอย แสวงหาสัจธรรมของชีวิตที่จะปลดความบาปผิด ความทุกข์ทั้งมวล

.

#คริสต์มาสมหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ ผู้มาบังเกิดในวันคริสต์มาส ผู้พลิกหน้าประวัติศาสตร์ของมุษยชาติ การเกิดของพระองค์ส่งผลต่อคนทุกระดับ การดำเนินชีวิตของพระองค์สวนกระแสโลก คำสอนของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจ และท้าทายชีวิตของผู้คนมากมาย ใครก็ตามที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไป จากคนที่หมดหนทางได้พบทางออก จากคนที่ไร้ความหวังกลับมีความหวัง จากคนที่ไร้ค่าเป็นคนที่มีคุณค่า จากคนที่แสวงหาสัจธรรมได้พบสัจธรรมในพระคริสต์ และพระเยซูคริสต์องค์นี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และสืบๆ ไป

.

วันคริสต์มาสของทุกปี ผู้คนจะมีการแลกเปลี่ยนของขวัญ หรือมอบของขวัญให้แก่กัน

ให้หนังสือ “คริสต์มาส มหัศจรรย์ที่สวนกระแสโลก” เป็นของขวัญที่คุณจะมอบให้คนที่คุณรักและห่วงใย

เพราะมหัศจรรย์ที่เกิดในวันคริสต์มาสสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเช่นเดียวกัน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-59-6 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง