หนังสือ

ภาพใหญ่ในสายพระเนตร

“ภาพใหญ่ในสายพระเนตร”

 

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเขียนขึ้นในรูปแบบวรรณกรรมอันหลากหลาย ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม มีผู้เขียนราว 40 คน ซึ่งใช้เวลาในการเขียนเกือบ 2,000 ปี และเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมายทั่วโลก แน่นอนว่านี่เป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดา

 

แล้วเราจะเริ่มต้นอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งหมดในภาพรวมได้อย่างไร

 

หนังสือ “ภาพใหญ่ในสายพระเนตร” เล่มนี้จะทำให้เรามีภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวจากตอนต่างๆ นั้นประสานเข้าด้วยกันอย่างไรภายใต้แก่นเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้า” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจและมั่นใจ ราวกับมีแผนที่ซึ่งคอยบอกทิศทางไม่ว่าเราจะเปิดไปอ่านตอนใดๆ ก็ตาม

Purchase

ISBN: 978-616-7860-48-0 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง