หนังสือ

คุยสารพันวันละมื้อ

“คุยสารพันวันละมื้อ”

หนังสือเฝ้าเดี่ยว เฝ้ากลุ่ม
อาหารฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับทุกวัยในแต่ละวัน

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปโดยคุณแทบไม่ได้พูดคุยอะไรเลยกับคนในครอบครัวถึงเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งยวดต่อชีวิตและความเชื่อ หนังสือคุยสารพันวันละมื้อ เล่มนี้ ซึ่งเขียนโดยแนนซี่ กัทธรี่ ผู้เป็นทั้งแม่ ครูสอนพระคัมภีร์ และนักเขียนชื่อดัง จะให้อาหารประจำวัน คือความจริงอันมีค่ายิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าแก่ครอบครัวของคุณ เพื่อเคี้ยวและนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต

 

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งที่จะเล่าเรื่องราวในพระคัมภีร์ แต่จะช่วยให้ทุกคนสนุกไปกับการพูดคุยกันถึงความคิดและแก่นเรื่องหลักๆ ของพระคัมภีร์ ในแบบที่เด็กทุกวัยตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงมัธยมปลายสามารถเข้าใจและเข้าร่วมได้ นี่จึงเป็นกิจกรรมประจำวันที่จะทำให้แต่ละคนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น

 

คุยสารพันวันละมื้อ ไม่เพียงเหมาะที่จะใช้ในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในกลุ่มเซล กลุ่มสามัคคีธรรม หรือแม้แต่ในชั้นเรียนรวีวารศึกษาได้เช่นกัน

 

บทใคร่ครวญแต่ละวันประกอบด้วย
• ข้อพระคัมภีร์ 2-3 ตอนให้อ่านด้วยกัน
• ข้อคิดสั้นๆ ที่จะนำให้ทุกคนคิดและคุยกัน
• คำถามชวนคุยที่ทุกคนเข้าร่วมได้

Purchase

ISBN: 978-616-7860-49-7
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง