หนังสือ

สันติสุขในพระเจ้า

“สันติสุขในพระเจ้า”

จากปลายปากกาของ บิลลี่ เกรแฮม นักเทศน์ นักประกาศพระกิตติคุณ ผู้อุทิศตัวรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิต เพื่อมุ่งนำการฟื้นฟูจากพระเจ้าไปสู่ผู้คนจำนวนมากในทุกทวีปทั่วโลก

แม้ทุกวันนี้เราจะไม่มีโอกาสฟังคำเทศนาของท่านอีกแล้ว แต่เรายังมีหนังสือเล่มนี้ที่ท่านกลั่นกรองจากประสบการณ์ในการติดตามพระเจ้า เพื่อวางรากฐานความเชื่อและความมั่นใจที่มีต่อการมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ให้กับชนรุ่นหลังต่อไป

 

หนังสือที่คริสเตียนทุกคนควรอ่าน
• เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในชีวิตคริสเตียน
• ตอบคำถามที่คริสเตียนมักสงสัย
• เตือนสติและให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา
• ทุกประเด็นเป็นความจริงที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย

Purchase

ISBN: 978-616-7860-51-0 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง