รูปภาพ

รักษามันไว้

รักษามันไว้

อย่าอธิษฐานเมื่อรู้สึกแค่ว่าอยากอธิษฐาน แต่จงนัดหมายกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและรักษามันไว้ เรามีฤทธิ์อำนาจเต็มเปี่ยมเมื่อเราคุกเข่าลง

“Don’t pray when you feel like it. Have an appointment with the Lord and keep it. A man is powerful on his knees.”

 

คำคม :  Corrie Ten Boom
ภาพ :  Samuel Martins on Unsplash
ออกแบบภาพ : Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง