รูปภาพ

รักษาพระสัญญา Keep the promise

รักษาพระสัญญา

พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะประทานทุกสิ่งที่เราต้องการ แต่ทรงรักษาพระสัญญาที่จะนำเราไปบนหนทางที่ดีที่สุดที่มุ่งตรงสู่พระองค์ —

 

คำคม :  Dietrich Bonhoeffer
ภาพ :  Nicholas Sampson on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง